Regulamin

Regulamin
Witamy na stronie wsztokholmie.pl!

Niniejsze warunki określają zasady i reguły korzystania ze strony internetowej Wsztokholmie.pl, znajdującej się pod adresem https://wsztokholmie.pl/.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania ze strony wsztokholmie.pl, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie zasady i warunki podane na tej stronie.

Pliki cookie:
Strona używa plików cookie, aby pomóc spersonalizować Twoje doświadczenia online. Wchodząc na stronę wsztokholmie.pl, wyrażasz zgodę na używanie wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na Twoim dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera użytkownika. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytane jedynie przez serwer internetowy w domenie, która je wydała.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych, aby obsługiwać naszą witrynę. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia opcjonalnych plików cookie. Istnieją pewne wymagane pliki cookie, które są niezbędne do działania naszej witryny. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, ponieważ zawsze działają. Pamiętaj, że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie stron trzecich, które mogą być wykorzystywane w ramach usług świadczonych przez strony trzecie, jeśli korzystasz z takich usług na naszej stronie internetowej, np. w oknie wyświetlania wideo dostarczanym przez strony trzecie i zintegrowanym z naszą stroną internetową.

Licencja:
Jeśli nie zaznaczono inaczej, Wsztokholmie.pl i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na stronie wsztokholmie.pl. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z serwisu wsztokholmie.pl dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno:

– Kopiować ani publikować materiałów z wsztokholmie.pl bez wcześniejszego kontaktu
– Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z wsztokholmie.pl
– Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z wsztokholmie.pl
– Redystrybuować treści z wsztokholmie.pl
– Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Część tej strony oferuje użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w pewnych obszarach strony. Wsztokholmie.pl nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Wsztokholmie.pl. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieszcza. W zakresie dozwolonym przez obowiązujący regulamin. Wsztokholmie.pl nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za żadną odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Wsztokholmie.pl zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Komentujący gwarantuje i oświadcza, że:

– Jest uprawniony do zamieszczenia Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to robić;
– Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
– Komentarze nie zawierają materiałów zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, stanowiących naruszenie prywatności.
– Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z regulaminem.
– Komentujący udziela Wsztokholmie.pl niewyłącznej licencji na używanie, reprodukcję, edycję i upoważnianie innych do używania, reprodukcji i edycji wszelkich Komentarzy komentującego w jakiejkolwiek i wszystkich formach, formatach i mediach.

Treści naszych artykułów:
Następujące organizacje mogą zamieszczać treści naszych artykułów bez uprzedniej pisemnej zgody:

– Agencje rządowe;
– Wyszukiwarki internetowe;
– Agencje informacyjne;
– Organizacje non-profit, organizacje charytatywne oraz grupy zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać odnośników do naszej strony internetowej.


Organizacje te mogą zamieszczać treści naszych artykułów na swoja stronę, do publikacji lub do innych informacji w na swojej stronie witrynie, pod warunkiem że treść jak i link źródłowy:

– nie jest w żaden sposób mylący;
– nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej oraz jej produktów i/lub usług;
– pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o jednorazowe/stałe udzielenie licencji na nasze artykuły od następujących typów organizacji:

– powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
– strony społecznościowe;
– stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
– portale internetowe;
– firmy świadczące usługi biznesowe oraz konsumenckie oraz instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.


Prośba o możliwość udzielenia licencji na wykorzystanie artykułu zostanie zaakceptowana od tych organizacji, jeśli uznamy, że:
– artykuł i link źródłowy nie sprawi, że będziemy postrzegani w sposób niekorzystny dla nas samych lub dla naszych akredytowanych firm; – organizacja (Licencjobiorca) nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów;
– korzyści dla nas wynikające z widoczności otwartego hiperłącza rekompensują brak konieczności wykupienia licencji Wsztokholmie.pl

Organizacja po zatwierdzeniu możliwości wykorzystania wybranego artykułu staje się Licencjobiorcą i zobowiązana jest zamieszczać linka źródłowego do naszej strony głównej pod warunkiem dbając przy tym, aby link ten:
– nie był w żaden sposób mylący;
– nie sugerował fałszywego sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług;
– pasował do kontekstu strony linkującej.
– na żadnej stronie nie powinny pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub kryminalne, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub zachęcają do naruszenia lub innego pogwałcenia praw osób trzecich.

Jeśli reprezentujesz jedną z organizacji która wymaga otrzymania licencji wykorzystania naszego artykułu na swojej stronie, musisz nas o tym poinformować, wysyłając do nas wiadomość. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych oraz adresu URL swojej strony, linka URL artykułu z naszej strony o który wnioskujesz. Odpowiedź powinna nadejść w ciągu 12-48 godzin.

Zatwierdzone organizacje otrzymują licencję i zobowiązane są do zamieszczenia w treści artykułu hiperłącza do naszej strony w następujący sposób:

Używając naszej nazwy wsztokholmie.pl lub poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do których prowadzi link lub
używając dowolnego innego opisu naszej Strony, do której kieruje link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie linkującego.

Odpowiedzialność za treści:
Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne opublikowane treści przez Licencjobiorcę, które pojawiają się na stronie zarówno Licencjobiorcy jak i organizacji, które tego nie muszą robić. Organizacja i Licencjobiorca zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć na stronie organizacji i Licencjobiorcy.

Zastrzeżenie praw:
Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od Organizacji i Licencjobiorcy usunięcia wszystkich lub poszczególnych artykułów/linków naszej Strony. Organizacja i Licencjobiorca zgadza się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków/artykułów z naszej Strony na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad umieszczania linków w dowolnym momencie.

Usuwanie linków z naszej strony:
Jeśli znajdziesz na naszej Stronie link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do tego ani do udzielenia Ci bezpośredniej odpowiedzi.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne. Nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności, nie obiecujemy też, że strona pozostanie dostępna ani że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Wyłączenie odpowiedzialności:
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny i korzystania z niej. Żadne z postanowień tego zastrzeżenia nie będzie

– ograniczać ani wyłączać naszej lub waszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
– ograniczać ani wykluczać naszej lub waszej odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
– ograniczać żadnej z naszych lub waszych odpowiedzialności w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; ani
wyłączać jakiejkolwiek naszej lub waszej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona zgodnie z obowiązującym prawem.
Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze.